نصب ایزوگام در گرمدره

نحوه نصب ایزوگام تاثیر بسیار زیادی در پایداری و مقاومت ایزوگام دارد. برای مثال بارها مشاهده شده است که برخی از نصاب های ایزوگام با حرارت دیهی زیاد ایزوگام موجب از بین رفتن لایه های ایزوگام می شوند که این مورد عمر مفید ایزوگام را بسیار کوتاه می کند و یا برخی از نصاب ها به دلیل کاهش مصرف انرژی و یا سرعت بخشیدن به کار خود حرارت بسیار کمی را به ایزوگام می دهند که این مورد نیز موجب عدم چسبندگی لازم و کافی ایزوگام به سطح میشود و درنتیجه باعث نفوذ آب به زیر ایزوگام میشود و موجب خسارات زیادی به کارفمایان میشوند.

ایزو ایمن این افتخار را دارد که نمایندگی بهترین و مرغوب ترین ایزوگام های موجود در بازار را در سطح استان تهران و البرز دارد و بزرگترین افتخار ایزو ایمن تضمین خدمات خود می باشد.