قبل از نصب ایزوگام چه اقداماتی باید انجام داد؟

نصب ایزوگام و اجرای اصول اولیه از مهم ترین عوامل موثر بر میزان عایق بندی و کارایی ومقاومت ایزوگام دارد. بعد از انتخاب صحیح ایزوگام، نحوه نصب و اجرای آن اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که اگر در انتخاب ایزوگام، محصول باکیفیت تری انتخاب شود و نصب و اجرای آن توسط نیروی فنی و متخصص […]

ادامه مطلب